04/24/2018
Zone 2 Bulk Pick-up/Scrap Metal/Appliance/Electronics Pick-up
04/25/2018
Zone 3 Bulk Pick-up/Scrap Metal/Appliance/Electronics Pick-up
Zones 1 & 5 Recycle Collection
04/26/2018
Zone 4 Bulk Pick-up/Scrap Metal/Appliance/Electronics Pick-up
04/27/2018
Zone 5 Bulk Pick-up/Scrap Metal/Appliance/Electronics Pick-up
04/28/2018
8am - 12pm - Branches/Grass/Leaves Drop off at DPW
05/02/2018
Zones 2, 3 & 4 Recycle Collection
05/05/2018
8am - 12pm - Branches/Grass/Leaves Drop off at DPW
05/09/2018
Zones 1 & 5 Recycle Collection
05/12/2018
8am - 12pm - Branches/Grass/Leaves Drop off at DPW
05/13/2018
Mother's Day
05/16/2018
Zones 2, 3 & 4 Recycle Collection
05/19/2018
8am - 12pm - Branches/Grass/Leaves Drop off at DPW
05/21/2018
Zone 1 Bulk Pick-up/Scrap Metal/Appliance/Electronics Pick-up
05/22/2018
Zone 2 Bulk Pick-up/Scrap Metal/Appliance/Electronics Pick-up
05/23/2018
Zone 3 Bulk Pick-up/Scrap Metal/Appliance/Electronics Pick-up
Zones 1 & 5 Recycle Collection
05/24/2018
Zone 4 Bulk Pick-up/Scrap Metal/Appliance/Electronics Pick-up